.: Меню :.
Наш МДУ
Головна сторiнка
Iсторiя
Новини
Мiжнародна дiяльнiсть
Почеснi професори
Фотогалерея
Структура
Ректор
Вчена рада
Ректорат
Факультети
Спеціальності
Профком
Наукова дiяльнiсть
Семінари і конференції
Аспірантура
Наукові школи
Наукові дослідження
Наукове співробітництво із закордонними організаціями
Науково-дослідна робота студентів
Науковий відділ інформує
Нормативні документи
Для абiтурiєнтiв
Правила прийому
Центр довузівської підготовки
Розподіл обсягів державного замовлення
Програма творчого конкурсу з журналістики
Студентське життя
Студентське самоврядування
Для ЗМI
Преса про МДУ
Контакти
Адреси
Адміністрація
Державні закупівлі

Почесне консульство Республіки Кіпр у Маріуполі
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
.: Вчена рада :.

 

Вчена рада Маріупольського державного гуманітарного університету є колегіальним органом університету та існує з 2002 року. Вона діє на підставі Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативних актів про освіту, Статуту університету та Положення про вчену раду.
 
Очолює вчену раду її голова – ректор МДУ, доктор політичних наук, професор Костянтин Васильович Балабанов; заступником голови є проректор з навчальної роботи, кандидат юридичних наук, професор Юрій Олексійович Волошин, вчений секретар – кандидат філософських наук, доцент Юлія Сергіївна Сабадаш.
 
Склад вченої ради формується з представників за посадами (проректори, вчений секретар, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування університету) та виборних членів, які є науково-педагогічними працівниками і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів та кандидатів наук. Персональний склад вченої ради МДГУ затверджується наказом ректора. Склад нині діючої вченої ради був затверджений 23 вересня 2009 р. (Наказ № 226 від 19.10.2009 р.) та налічує 33 члени, серед яких 75 % є науково-педагогічними працівниками.
 
Вчена рада МДУ є постійно діючим органом, що результативно працює з моменту свого заснування. Її засідання відбуваються 8 разів на рік, де регулярно розглядаються питання, пов’язані з підвищенням рівня виконавчої дисципліни, організації контролю за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів, наказів Міністерства освіти і науки України, власних рішень з метою забезпечення стабільного функціонування системи вищої освіти в нинішніх соціально-економічних умовах.
 
Особливу увагу вчена рада МДУ приділяла розгляду Рішень Колегії МОН України, так у 2008 році були розглянуті – «Інформаційні ресурси бібліотек вищих навчальних закладів – важлива складова якісної підготовки фахівців» (від 22.11.2007 р. № 14\1-19) та «Вища освіта в України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи» (від 21.03.2008 р. № 3/1-4). 
 
Рішенням атестаційної колегії від 16.12.2004 р. протокол № 5/2-3 вченій раді МДУ надано право розглядати питання про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента. Лише за останні п’ять років вчена рада клопотала перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого звання доцента приблизно 30 кандидатам наук.
 
Минулого року завершено роботу над п’ятьма комплексними темами і почато проведення 12 нових наукових досліджень на кафедрах. За їх результатами викладачами університету опубліковано 643 науково-методичних розробок, зокрема 12 монографій, 25 підручників і навчальних посібників, 5 з яких отримали гриф Міністерства освіти і науки України.
 

Пріоритетним напрямком розвитку МДУ є міжнародне співробітництво. Так, на засіданні вченої ради (від 28.05.2008 р. протокол № 7) було наголошено про необхідність активізувати участь університету у міжнародних європейських програмах TEMPUS, ERASMUS, а також участь викладачів та студентів МДУ у міжнародних програмах, фінансованих фондами, установами та організаціями іноземних країн; про проведення роботи із залучення до навчання у МДУ абітурієнтів – громадян іноземних країн (до 01.04.2009 р.) та про необхідність активізації співробітництва МДУ з іноземними вищими навчальними закладами через підписання угод про співпрацю у галузі освіти, науки і культур и .

План

засідань вченої ради на 2010-2011 навчальний рік  

 

Порядок денний

 

Підготовку питань до розгляду забезпечують

 

Доповідачі

 

Відповідальні за підготовку проекту рішень

 

1-е засідання, серпень, 27, середа, 15:00

 

 

1. Про зміни у складі вченої ради.

 

 

 

2. Про підсумки роботи приймальної комісії МДУ у 2010 році та результати набору студентів на І курс та ОКР «Спеціаліст» і «Магістр» усіх форм навчання.

 

 

3. Затвердження:

·   складу ректорату;

 

 

 

·   плану засідань ректорату на 2010-2011 н. р.;

 

 

 

 

  ·   плану засідань вченої ради МДУ на 2010-2011 н. р.;

 

 

 

·    складу науково-методичної ради;

 

·   складу ради з НДР студентів, аспірантів, молодих вчених;

   

 

·   плану роботи науково-методичної ради МДУ на 2010-2011 н. р.;

 

·   плану роботи ради з НДР студентів, спірантів, молодих вчених на 2010 – 2011 н. р.;

 

 

·   плану роботи ради з організації виховної діяльності на 2010-2011 н. р.;

 

·   складу ради з організації виховної діяльності;

 

4. Різне.

 

 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи

 

 

 

Приймальна комісія

 

 

 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи

 

 

 

Проректор з навчальної роботи, начальник навчального відділу

 

 

 


Проректор з навчальної роботи

 

 

 

Проректор з навчальної роботи

 

Проректор з наукової роботи , Завідувач наукового відділу

 

 

 

Проректор з навчальної роботи

 

  Проректор з наукової роботи, Завідувач наукового відділу

 

 

Декан з роботи зі студентами

 

 

Декан з роботи зі студентами

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії

 

 

 


 


Проректор з навчальної роботи

 

 


Проректор з навчальної роботи

 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи

 


 

 

Проректор з навчальної роботи

 

Проректор з наукової роботи

 

 Проректор з навчальної роботи

 

  Проректор з наукової роботи

 

 


Дек ан з роботи зі студентами

 

 

Декан з роботи зі студентами

 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії

 

 

 

 Начальник навчального відділу

 

 


Начальник навчального відділу

 

 

 


Вчений секретар

 


 

 

Вчений секретар

 


Вчений секретар

 

 

 


Вчений секретар

 

   

Вчений секретар

 

 


Вчений секретар

 

 


Вчений секретар

 

 

 

2-е засідання, жовтень,

27, середа, 15:00

 

1. Про застосування комп’ютерних інноваційних технологій у навчальному процесі ФФ та ФГФ.

 

2. Про створення кафедри раціонального природокористування та захисту навколишнього середовища.

 

3. Про реорганізацію Центру довузівської підготовки.

 

  

 

4. Про надання права керувати науковою роботою аспірантів кандидатам наук, доцентам.

 

5. Звіт аспірантів МДУ про ефективність роботи над кандидатськими дисертаціями.

 

 

6. Присвоєння вченого звання доцента.

 

 

 

7. Про якість підготовки фахівців у МДУ за результатами роботи державних екзаменаційних комісій.

 

8. Затвердження:

·                     матеріалів ліцензованої справи спеціальності:

8.030502 – Мова та література (російська).

 

·   матеріалів ліцензованих справ зі збільшенням ліцензованого обсягу на спеціальності ОКР «Магістр» за рахунок спеціальностей ОКР «Спеціаліст»

8.010100 – Дошкільне виховання;

8.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність; 8.030201 - Журналістика;

8.030301 – Історія; 8.030501 – Українська мова та література; 8.030502 – Мова та література (німецька); 8.030502 – Мова та література (англійська); 8.030502 – Мова та література (новогрецька); 8.050103 – Міжнародна економіка; 8.050201 – Менеджмент організації; 8.060101 – Правознавство.

 

9.Різне.

 

 

 

 

Декани ФФ та ФГФ,

завідувачі кафедр

 

 

Проректор з навчальної роботи

 


Проректор з навчальної роботи

 

 

 

Завідувач наукового відділу

 

Завідувач наукового відділу, завідувачі кафедр

 

 

 

Проректор з наукової роботи, вчений секретар

 

 

 

Декани факультетів,

навчальний відділ

 

 

 

Проректор з навчальної роботи

 

 

 

Декани ФФ та ФГФ

 

 

 

Проректор з навчальної роботи

 

 

Проректор з навчальної роботи

 

 

 

Проректор з наукової роботи

 

Проректор з наукової роботи

 

 

 

 
Вчений секретар

 

 

 

Проректор з навчальної роботи

 

 

 


Проректор з навчальної роботи

 

 

 

Проректор з навчальної роботи, декани ФФ та ФГФ

 Проектор з навчальної роботи

 

 

Проректор з навчальної роботи

Директор центру довузівської підготовки

 


Проректор з наукової роботи

 

Проректор з наукової роботи

 

 

 

  Проректор з наукової роботи, вчений секретар

 

 

 

Проректор з навчальної роботи, начальник навчального відділу

 

 


Проректор з навчальної роботи

3-е засідання, листопад, 24, середа, 15:00

 

1. Факультет іноземних мов: досягнення, проблеми, перспективи розвитку.

 

 

2 . Присвоєння вченого звання доцента.

 

 

 

3. Затвердження:

·         плану роботи діяльності Центру гендерних досліджень і освіти;

 

 

·   Положення про конкурс «Про кращого куратора академічної групи»;

·   Положення про конкурс «Про кращу академічну групу».

 

4.Різне.

 

 


Декан ФІМ, завідувачі кафедр

 

 


Проректор з наукової роботи, вчений секретар 

 

 

Директор Центру гендерних досліджень і освіти

 

 Декан з роботи зі студентами, заступники деканів факультетів

 

 

 

 

 


Декан ФІМ

 

 

 

  Вчений секретар

 

 

 

 

 

Директор Центру гендерних досліджень і освіти

 


Декан з роботи зі студентами, заступники деканів факультетів

 

 

 

 

 

 


Проректор з навчальної роботи, декан ФІМ

 

 

 

Проректор з наукової роботи, вчений секретар

 

 

 

 

Директор Центру гендерних досліджень і освіти

 


Декан з роботи зі студентами, заступники деканів факультетів

 

 

4-е засідання, грудень,

29, середа, 15:00

 

1. Про стан та організацію викладання дисципліни «фізичне виховання» в МДУ та заходи щодо його вдосконалення.

 

 

 

2. Про підсумки прийому до аспірантури у 2010 році.

 

 

 

3. Про створення кафедри романської філології

 

 

4. Звіт про виконання держбюджетної теми «Етнонаціональний аспект формування громадянського суспільства в Україні (за матеріалами Північного Приазов’я ».

 

5. З атвердження:

·         індивідуальних планів роботи аспірантів МДУ;

·         тем дисертаційних досліджень аспірантів.

 

 

 

6. Присвоєння вченого звання доцента.

 

 

 

7. Різне.

 

 

 

Проректор з навчальної роботи, декан з роботи зі студентами, завідувач кафедри фізичного виховання

 

 

 

Проректор з наукової роботи, завідувач наукового відділу

 

 

 

Проректор з начальної роботи, декан ФГФ

 

 

Відповідальний за виконання теми

 

 

 

 

 
Завідувач наукового відділу, завідувачі кафедр   

 

 

 


Проректор з наукової роботи, вчений секретар

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри фізичного виховання

 

 

 

 


Проректор з наукової роботи

 

 

 

 
Проректор з навчальної роботи

 

 

Відповідальний за виконання теми

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи

 

 

 

 

Вчений секретар

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи, декан з роботи зі студентами, завідувач кафедри фізичного виховання

 

 

 

Проректор з наукової роботи

 

 

 

Проректор з начальної р оботи, декан ФГФ

 


Відповідальний за виконання теми

 

 

 

 

 
Проректор з наукової роботи

 

 

 

 


Проректор з наукової роботи, вчений секретар

 

 

5-е засідання, лютий,

16, середа, 15:00

 

1. Про результати наукової роботи викладачів університету за 2010 рік та завдання на 2011 рік.

 

2. Про підсумки фінансово-господарської діяльності університету в 2010 році.

 

3. Про виконання рішень вченої ради.

 

4 . Затвердження:

·         плану науково-дослідної роботи МДУ на 2011 рік.

 

5. Різне.

 

 

 

Завідувач наукового відділу, завідувачі кафедр

 

 

 

Бухгалтерія

 

    Вчений секретар

 

 

 

  З авідувач наукового відділу, завідувачі кафедр

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи, завідувач наукового відділу

 

 

Головний бухгалтер, проректор з АГР

 

Вчений секретар

 

 

 

Проректор з наукової роботи

 

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи, завідувач наукового відділу

 

 

Головний бухгалтер, проректор з АГР, вчений секретар


Вчений секретар

 

 


Проректор з наукової роботи

 

 

 

6-е засідання, березень, 30, середа, 15:00

 

1. Про діяльність та організацію роботи Центру довузівської підготовки.

 

 

 

 

2. Присвоєння вченого звання доцента.

 

 

 

3. Затвердження:

·                     матеріалів акредитаційного самоаналізу спеціальностей:

6.010100, 7.010101 – Практична психологія;

6. 030400, 7.030401, 8.030401 – Міжнародні відносини;

7.030507 – Переклад;

6.050100, 7.050103 – Міжнародна економіка; 7.060101 – Правознавство.

.

4. Різне.

 

 

 

Директор Центру довузівської підготовки

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи, вчений секретар

 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи

 

 

 

Директор Центру довузівської підготовки

 

 

 

 

Вчений секретар

 

 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи, завідувачі кафедр

 

 

 

Проректор з навчальної роботи, директор Центру довузівської підготовки

 

 

 


Проректор з наукової роботи, вчений секретар

 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи, завідувачі кафедр

7-е засідання, травень, 25, середа, 15:00

 

 

1. Про стан пожежної безпеки та побутового травматизму серед студентів МДУ і заходи щодо їх профілактики.

 

 

2. Присвоєння вченого звання доцента.

 

 

3. Різне.

 

 

 

 

 

Проректор з АКХ, інспектор з охорони праці, декан з роботи зі студентами

 

 

Проректор з наукової роботи, вчений секретар

 

 

 

 

Інспектор з охорони праці

 

 

 


Вчений секретар

 

 

 

 

Проректор з АКХ, інспектор з охорони праці, декан з роботи зі студентами

 

 

Проректор з наукової роботи, вчений секретар

8-е засідання, червень,

29, середа, 15:00

 

 

1. Про організацію роботи факультету заочного навчання за КМСОНП.

 

 

2. Про призначення іменних стипендій на 2011-2012 н. р.

 

 

3. Затвердження :

·                  робочих планів спеціальностей   на 2011-2012 н. р.;

·                  середнього навчального навантаження викладачів університету на 2011-2012 н. р.;

·                  ставок ПВС за кафедрами університету на 2011-2012 н. р.

  

  4. Про виконання рішень вченої ради.

 

5. Про рекомендації ДЕК до вступу в аспірантуру випускників МДУ.

 

 

 

 

 

Декан ФЗН, завідувачі кафедр

 

 

 

Декани факультетів, навчальний відділ

 

 

 

Навчальний відділ

 

 

 

 

 

 


Вчений секретар

 

 

Завідувачі кафедр

 

 

 

 

Декан ФЗН

 

 

 

Проректор з навчальної роботи

 

 

 

Начальник навчального відділу

 

 

 

 

 

 


Вчений секретар

 

 

Вчений секретар

 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи, декан ФЗН

 

 

Начальник навчального відділу

 

 

 

Начальник навчального відділу

 

 

 

 

 Вчений секретар

 

 

Вчений секретар

 

 

.: Час :.
.: Дата :.
Липень
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
.: Анонси :.
Приглашение

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ

Приглашаем вас принять участие в первом городском фестивале прессы, который состоится 3 июня в Театральном сквере. Вокруг фонтана будут установлены палатки средств массовой информации. Палатку, столы, стулья, баннеры и т.д. необходимо иметь свои.

с 8.00 - размещение палаток (место укажут члены оргкомитета)
9.00 – начало фестиваля
10.00 – начало концертной программы (организатор – отдел культуры).
11.00 – начало торжественной части (с участием городского головы Ю.Ю. Хотлубея)
12.00 – продолжение концерта
14.00 - окончание фестиваля

Цель фестиваля – пропаганда своих СМИ среди мариупольцев, подписка на свои издания, живое общение с потребителями нашего продукта, общение с коллегами.

Организаторы фестиваля – Мариупольский городской союз журналистов, Мариупольский городской исполнительный комитет.

Огромная просьба: дать сообщение о первом городском фестивале прессы в своем средстве массовой информации, независимо от участия. Если у вас есть какие-то свои предложения по организации фестиваля, мы готовы их выслушать.

Свое участие в фестивале просим подтвердить не позднее 1 июня по телефонам: 52-66-42, 52-96-79, либо по электронной почте: red.@pr.ua
.: Управлiння :.
Логін

Пароль

Запам'ятати мене
Реєстрація
Забули логін чи пароль ?
© МДУ | 2012 | Сайт розроблено в РК «Аккорд»
 
viagra ohne rezept. potenzmittel viagra rezeptfrei kaufen . potenzmittel viagra bestellen.