.: Меню :.
Наш МДУ
Головна сторiнка
Iсторiя
Новини
Мiжнародна дiяльнiсть
Почеснi професори
Фотогалерея
Структура
Ректор
Вчена рада
Ректорат
Факультети
Спеціальності
Профком
Наукова дiяльнiсть
Семінари і конференції
Аспірантура
Наукові школи
Наукові дослідження
Наукове співробітництво із закордонними організаціями
Науково-дослідна робота студентів
Науковий відділ інформує
Нормативні документи
Для абiтурiєнтiв
Правила прийому
Центр довузівської підготовки
Розподіл обсягів державного замовлення
Програма творчого конкурсу з журналістики
Студентське життя
Студентське самоврядування
Для ЗМI
Преса про МДУ
Контакти
Адреси
Адміністрація
Державні закупівлі

Почесне консульство Республіки Кіпр у Маріуполі
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
.: Науково-дослідна робота студентів :.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Науково-дослідна робота студентів МДУ включає:
науково-дослідну роботу, яка включена в графік навчального процесу (курсові, дипломні роботи, практичні, лабораторні заняття, виробнича практика з елементами дослідницького характеру); роботу, що індивідуально виконується поза графіком навчального процесу.Координує науково-дослідну роботу студентів Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та молодих учених. В університеті створено розвинуту систему студентських наукових товариств, кружків, проблемних груп тощо, основним завданням   яких є формування  у студентів здібностей до творчого мислення. Усього в університеті працює 44 наукових гуртка, у яких беруть активну участь понад 1000 студентів.
Таблиця 1
Залучення студентів до науково-дослідної роботи в СНТ

 
Кількість товариств
Кількість залучених студентів
Наукові гуртки
33
775
Проблемні групи
4
55
Студентські наукові товариства
7
268
Всього
44
1098

  В рамках Болонського процесу до якого активно залучений МДУ студенти виконують індивідуальні науково-дослідні завдання. Щорічно в університеті працює Літня Академія Європейського публічного права, організована Міжнародною асоціацією вищих юридичних навчальних закладів (м. Москва) та Європейською організацією публічного права. По закінченню учасники отримують сертифікати міжнародного зразку та можуть продовжити навчання для отримання ступеня магістра європейського права на базі головного офісу Академії (м. Афіни).
Традиційно студенти МДУ приймають активну участь у науково-практичних конференціях різного рівня, понад 900 тез наукових доповідей було опубліковано ними протягом 2009 року. Результати своїх наукових досліджень студенти презентують під час Декади студентської науки, яка щорічно проходить в університеті. У 2009 році під час її проведення працювали 40 наукових секцій з філології та історії, педагогіки та психології,   міжнародної економіки та права, міжнародних відносин та зовнішньої політики тощо,  було обговорено понад 470 доповідей. В рамках Декади  студенти захищали свої наукові роботи та реферативні дослідження, 86 з яких було відзначено дипломами І-ІІІ ступеня.
На факультетах організовано і проведено: фонетичний конкурс та конкурс літературного перекладу; круглі столи; конкурс на кращу презентацію; майстер-класи; науково-практичні семінари; публічні лекції, засідання студентських наукових товариств тощо.
Рис. 1 Участь студентів МДУ у науково-дослідній роботі
Студенти МДУ щорічно беруть активну участь у І та ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади. Загальна кількість студентів, що взяли участь у вузівському етапі студентських олімпіад у 2009 році, становила 594 особи. У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади взяли участь 22 студенти університету за напрямками: іноземна мова (новогрецька мова, італійська мова, англійська мова), менеджмент, міжнародна економіка, математика, історія, дошкільне виховання.
Маріупольський державний університет є базовим закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з новогрецької мови та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (з новогрецької мови).
Згідно з наказом   № 1052 від 20.11.2009 МДУ з 2010 року визнано базовим закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини».
За різними напрямками Всеукраїнської олімпіади 9 студентів МДУ ввійшли до десятки найкращих. Переможцем ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з новогрецької мови стала студентка ОКР «Бакалавр» Завгородня Вікторія, яка посіла І місце. Студентка ОКР «Бакалавр» Дзігім Ганна у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Дошкільне виховання» посіла ІІ місце .
У 2009 році 7 студентів МДУ отримали дипломи І-ІІІ ступенів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук: Кудашова Маргарита, Федіна Ольга, Коссе Юлія, Щіпак Олександра, Острякова Юлія, Дудєнкова Юлія, Теглєнкова Олександра.
Студенти МДУ були активними учасниками багатьох тематичних заходів, що відбувалися на базі МДУ протягом 2009 року:
круглих столів на тему "Наука та молодь в ХХІ ст. «Дискурс "Розстріляного відродження" в культурно-історичному просторі ХХ століття», «Громадянська позиція Павла Загребельного», «Вплив М.Руденка на міжнародні відносини ІІ половини ХХст.» та ін.;
відкритої лекції на тему «Письменники України – жертви сталінських репресій»;
семінару на тему «Історія розвитку тоталітарних держав»;
історичних читань «Народний рух України і боротьба за незалежну державу», «Партизани та підпільники Донеччини»;
конкурсу ілюстрацій до творів митця   «Літературна палітра Павла Загребельного»
книжково-ілюстративних виставок «В орбіті судного полум’я», «По той бік фронту: до Дня партизанської слави» та ін.
У Маріупольському державному університеті вже 7 років існує Ліга студентів-міжнародників «Дипкорпус», діяльність якої давно вийшла за межі Маріуполя. Члени Ліги беруть активну участь у Всеукраїнських, міжнародних, регіональних науково-практичних конференціях, круглих столах та тренінгах.
Проведення в університеті конференцій, круглих столів та інших комунікативних заходів сприяло популяризації тих галузей науки, які мають суттєве значення для професійної підготовки студентів університету, формування ними активної громадянської позиції.
Основні показники наукової роботи студентів МДУ наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Основні показники наукової роботи студентів МДУ

 
2007
2008
2009
Кількість студентів денної форми навчання, які займаються науково-дослідною роботою
2353
2521

 
2786
 % до попереднього року
108,4
107,1
110,5
Кількість студентів, які брали участь у олімпіадах
(1 етап)
348
470

 
594
 (2 етап)
23
17
22
Кількість переможців , які одержали нагороди   за результатами   II етапу Всеукраїнської олімпіади   
4
2

 
2
Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
549
785

 
803
 % до попереднього року
167,9
143
102,3
Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
2
5
7
Кількість опублікованих статей за участю студентів, всього
211
709
917
Для студентів МДУ у 2009 році було проведено 4 науково-практичні конференції,    за підсумками яких видано збірки наукових праць:
V Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості інтеграції України   в світовий економічний та політико-правовий простір»;
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція   «Українська державність: історія і сучасність»; 
І Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний розвиток державотворення та правотворення   в Україні: проблеми теорії та  практики»;
І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом»
Участь студентів у міжнародних (за межами України) конкурсах, олімпіадах, програмах по обміну студентами, освітніх проектах (програмах) наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Участь студентів у міжнародних програмах
Назва форми співпраці, країна проведення
Кількість залучених студентів
Результат участі
Участь у програмі з вивчення новогрецької мови та культури - Салонікський університет ім. Аристотеля, ФІЄСПА (програма Афінського національного університету ім. Каподістрії), Яннінский університет, Центр дослідження та розвитку грецької культури країн Причорномор’я (Грецька Республіка).
78
Сертифікат міжнародного зразка, що підтверджує рівень знання новогрецької мови.
Участь у програмі з вивчення новогрецької мови - Кіпрський університет, Педагогічний інститут (Республіка Кіпр)
6
Сертифікат міжнародного зразка, що підтверджує рівень знання новогрецької мови, сертифікат учасника міжнародної програми.
Участь у програмі Прес-служби Уряду Кіпру
2
Сертифікат учасника програми.
Участь у програмі з вивчення англійської мови - Міжнародний центр англійської мови ім. Фрізбі (Великобританія)
12
Сертифікат міжнародного зразка, що підтверджує рівень знання англійської мови.
Участь у міжнародній конференції «Україна-Чехія – ЄС: майбутнє перспективи». (Австрійська Республіка).
43
Сертифікат учасника конференції, збірка тез конференції.
Участь у програмі ТЕМПУС «Магістерська програма з політології та права» (Мессінскій університет)
1
Диплом Мессінского університету.
Участь у програмі з вивчення італійської мови - Мессінський університет (Італія).
16
Сертифікат міжнародного зразка, що підтверджує рівень знання італійської мови.
Участь у програмі з вивчення італійської мови - Академія східних та європейських мов міста Санта-Северіна (Італія).
34
Сертифікат міжнародного зразка, що підтверджує рівень знання італійської мови.
Участь у культурній програмі області Калабрія та Почесного консульства України (Італія)
16
Сертифікат учасника програми.
Участь у програмі з часткового курсу мовного навчання Університету міста Перуджа (Італія).
2
Сертифікат міжнародного зразка, що підтверджує рівень знання італійської мови.
Участь у програмі Літньої академії європейського права (Грецька Республіка, Україна).
15
Сертифікат міжнародного зразка Європейської організації публічного права.
Участь у програмі з проходження мовної та педагогічної практики - Німеччинаі ОПЕР
6
Сертифікат учасника.
Участь у міжнародній програмі «Study tours to Poland» (Польща), участь у міжнародній конференції «Україна – Польща –Угорщина – Австрія».
20
Сертифікат учасника міжнародної програми, учасника конференції.
Участь у програмі повного курсу навчання, інтернатурі у Control Union World Group місто Роттердам (Нідерланди).
1
Диплом міжнародного зразка про закінчення курсу навчання.
Всього
252

 
З метою розвитку студентської наукової творчості в університеті розвинуто систему стимулювання. В МДУ встановлено наступні форми заохочення студентів університету, які займаються науково-дослідною роботою:
  • отримання додаткових балів до рейтингу студентів, що враховуються при: призначенні премій; проходженні конкурсу на місця освітньо-кваліфікаційний рівень   «Магістр»; оцінюванні знань студентів з дисциплін, до яких належать наукові здобутки;
  • рекомендація до вступу в аспірантуру;
  • преміювання та стажування, у т.ч. закордонні;
  • призначення іменних стипендій;
  • нагорода дипломами університету та цінними призами;
  • подяка із занесенням у індивідуальний план студента.

Результатом цілеспрямованої роботи кафедр університету є динамічний розвиток студентської науки в МДУ.


 
.: Час :.
.: Дата :.
Липень
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
.: Анонси :.
Приглашение

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ

Приглашаем вас принять участие в первом городском фестивале прессы, который состоится 3 июня в Театральном сквере. Вокруг фонтана будут установлены палатки средств массовой информации. Палатку, столы, стулья, баннеры и т.д. необходимо иметь свои.

с 8.00 - размещение палаток (место укажут члены оргкомитета)
9.00 – начало фестиваля
10.00 – начало концертной программы (организатор – отдел культуры).
11.00 – начало торжественной части (с участием городского головы Ю.Ю. Хотлубея)
12.00 – продолжение концерта
14.00 - окончание фестиваля

Цель фестиваля – пропаганда своих СМИ среди мариупольцев, подписка на свои издания, живое общение с потребителями нашего продукта, общение с коллегами.

Организаторы фестиваля – Мариупольский городской союз журналистов, Мариупольский городской исполнительный комитет.

Огромная просьба: дать сообщение о первом городском фестивале прессы в своем средстве массовой информации, независимо от участия. Если у вас есть какие-то свои предложения по организации фестиваля, мы готовы их выслушать.

Свое участие в фестивале просим подтвердить не позднее 1 июня по телефонам: 52-66-42, 52-96-79, либо по электронной почте: red.@pr.ua
.: Управлiння :.
Логін

Пароль

Запам'ятати мене
Реєстрація
Забули логін чи пароль ?
© МДУ | 2012 | Сайт розроблено в РК «Аккорд»
 
питьевая вода купить в Киеве