На сайте http://lapatuhi.com можно заказать организацию детских праздников для малышей.

   
.: Меню :.
Наш МДУ
Головна сторiнка
Iсторiя
Новини
Мiжнародна дiяльнiсть
Почеснi професори
Фотогалерея
Структура
Ректор
Вчена рада
Ректорат
Факультети
Спеціальності
Профком
Наукова дiяльнiсть
Семінари і конференції
Аспірантура
Наукові школи
Наукові дослідження
Наукове співробітництво із закордонними організаціями
Науково-дослідна робота студентів
Науковий відділ інформує
Нормативні документи
Для абiтурiєнтiв
Правила прийому
Центр довузівської підготовки
Розподіл обсягів державного замовлення
Програма творчого конкурсу з журналістики
Студентське життя
Студентське самоврядування
Для ЗМI
Преса про МДУ
Контакти
Адреси
Адміністрація
Державні закупівлі

Почесне консульство Республіки Кіпр у Маріуполі
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
.: Державні закупівлі :.

 

РЕЄСТР
державних закупівель
на 2010 рік.
Маріупольського державного гуманітарного університету
(найменування замовника)
Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг 
Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір 
Номер і дата укладення договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги) 
Вид процедури закупівлі 
Примітки 
1. Роботи з капітального ремонту (посилення сходово-ліфтових блоків будівлі гуртожитку по пр. Будівельників, 52)
ДП «Дюфор»
№ 1т, 03.06.2010 р.
245703,0 (двісті сорок п’ять тисяч сімсот три) грн. 00 коп.
 
відкриті торги
 
2. Роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень студентського гуртожитку (8-й поверх, ліве напівкрило)
ТОВ «Мартехпром»
 
№ 2т, 30.08.2010 р.
408275,60 (чотириста вісім тисяч двісті сімдесят п’ять) грн. 60 коп.

 
відкриті торги
 

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих торгів
N 2 від 14.09.2010 р.
1. Загальна інформація:
1.1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство освіти і науки України, код за ЄДРПОУ: 00027677 .
1.2. Джерело фінансування закупівлі: державні кошти.
1.3. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 516676,80 (п’ятсот шістнадцять тисяч шістсот сімдесят шість) грн. 80 коп.
2. Замовник:
2.1. Найменування: Маріупольський державний гуманітарний університет.
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26593428.
2.3. Місцезнаходження. м. Маріуполь, Жовтневий район, Донецька область, проспект Будівельників, 129а, 87500.
2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Шебаніц Федір Федорович, 8(0629) 34-60-00, ф.53-22-70. mgi@mariupol.net.
3. Опис предмета закупівлі:
3.1. Предмет закупівлі: Роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень студентського гуртожитку (8-й поверх, ліве напівкрило), ДБН Д.1.1.-1-2000.
3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид виконання (проведення) робіт та надання послуг: капітальний ремонт.
4. Інформування про процедуру закупівлі:
4.1. Дата і номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі: № 26(414) від 29.06.2010р.
 
4.2. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі: № 21502.
4.3. Дата і номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було (буде) опубліковано оголошення про результати проведення процедури закупівлі: № 37(425) від 13.09.2010р.
4.4. Номер оголошення про результати проведення процедури закупівлі: 29847
4.5. Дата відправлення учасникам повідомлення про результати проведення процедури закупівлі:12.08.2010 р.
5. Інформація щодо тендерних пропозицій:
5.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 20.07.2010 , 10:00.
5.2. Дата розкриття тендерних пропозицій (дата і час): 20.07.2010 , 15:00.
5.3. Кількість отриманих тендерних пропозицій: 2.
5.4. Кількість тендерних пропозицій, поданих на другому етапі -.
5.5. Перелік відхилених тендерних пропозицій, обґрунтування підстав відхилення -.
5.6. Найменування, адреси, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасників, що подали тендерні пропозиції.
1. ТОВ «Мартехпром», 87554, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 181, кв.10, Код ЄДРПОУ 34745817
 
2. ДП «Дюфор», 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 38/6А, Код ЄДПРОУ 35794891.
5.7. Ціна і стислий опис інших умов кожної тендерної пропозиції та договору відповідно до абзацу четвертого пункту 31 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами) (далі - Положення).
Назва учасника
Ціна пропозиції
Строк виконання робіт
умови розрахунків
строк гарантії
1. ТОВ «Мартехпром»
 
408275,60
 
45 днів
 
за фактом виконання робіт
 
3 роки
 
2. ДП «Дюфор»
548100 ,00
 
30 календарних днів
 
відстрочення платежу -14 кал.днів, оплата за фактом
 
3 роки
6. Інформація щодо оцінки тендерних пропозицій:
6.1. Ціни тендерних пропозицій, які оцінювалися (тендерні пропозиції, що не були відхилені відповідно до пункту 61 Положення):
найнижча ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) 408275,60 грн ;
найвища ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) 548100,00 грн;
номер 1 та ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ) 408275,60  грн;
                                                                             (цифрами)
 чотириста вісім тисяч двісті сімдесят п’ять гривень 60 коп.
                             (словами)
6.2. Дата акцепту тендерної пропозиції: 12.08.2010р.
7. Інформація про переможця торгів:
7.1. Найменування (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи):
ТОВ «Мартехпром»
7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи): 34745817 .
7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:  87554, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 181, кв.10, т. (0629) 49-24-62 1.
8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 30.08.2010 р. 408275,60  грн. (чотириста вісім тисяч двісті сімдесят п’ять гривень 60 коп.
 9. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися (заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання торгів такими, що не відбулися): -.
9.1. Дата прийняття рішення -.
9.2. Підстави -.
10. Кількість поданих скарг, позовів та відомості про результати їх розгляду: -.
11. Інша інформація:
Оцінка тендерних пропозицій здійснювалася на основі наступних критеріїв: 1 Ціна;2 Строк виконання робіт;3 Умови розрахунків; 4 Строк гарантії.
Оцінка проводилася згідно з наступною методикою.
Кількість балів кожної тендерної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.
1. Кількість балів по критерію Ціна - 80 балів .
2. Кількість балів по критерію Строк виконання робіт - 5 балів .
3. Кількість балів по критерію Умови розрахунків - 10 балів .
4. Кількість балів по критерію Строк гарантії – 5 балів.
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Тендерного комітету.
Переможець визначається рішенням Тендерного комітету.
На запит ДП «Дюфор» було подано копії розкриття тендерних пропозицій.
12. Склад тендерного комітету:
   Головний бухгалтер-
   Стефанська І.А.                                                                    
   Начальник планово-фінансового відділу-
   Дощік А. М.                                                                                                                      
   Начальник   юридичної служби-
   Шебаніц Ф.Ф.                                                                      
   Проректор з АГР
   Сітніков В.Б.                                                                         
   Професор кафедри господарського,
   цивільного та трудового права
   Ніколенко Л.М.                                                                  
   Юрисконсульт
   Секретар   О.Г. Вітмаєр                                                                        
 
Голова тендерного комітету
Проректор з наукової роботи – О.В. Булатова                                     
 

 


ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих
торгів

1. Інформація не для друку:

2. Замовник:

2.1. Повне найменування : Маріупольський державний гуманітарний університет .

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) : 26593428 .

2.3. Місцезнаходження : м. Маріуполь, Донецька область, проспект Будівельників, 129а, 87500.

2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e - mail ): Шебаніц Федір Федорович, (0629) 346000, факс 532270. s hff _ mar @ mail . ru

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі : Роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень студентського гуртожитку (8-й поверх, ліве напівкрило).

3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид виконання (проведення) робіт та надання послуг : капітальний ремонт.

3.3. Місце і строк (поставки товарів, виконання (проведення) робіт або надання послуг) :   87500, м . Маріуполь, проспект Будівельників, 52; липень-серпень   2010 року.

4. Процедура закупівлі : Відкриті торги .

5. Отримання тендерної документації:

5.1. Місце : 87500, м . Маріуполь, проспект Будівельників, 129, каб.201.

5.2. Способи : особисто .

6. Тендерне забезпечення:

6.1. Спосіб (форма) надання : не вимагається .

6.2. Розмір : Х .

7. Умови подання тендерних пропозицій:

7.1. Місце : м. Маріуполь, Донецька область, проспект Будівельників, 129, каб.201.

7.2. Спосіб : особисто .

7.3. Кінцевий строк : 20.07.2010 р. до 10:00.

8. Розкриття тендерних пропозицій:

8.1. Місце : 87500, м . Маріуполь, пр. Будівельників, 129а, каб.202.

8.2. Дата : 20.07.2010 р.

8.3. Час : 15:00 .

9. Додаткова інформація.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: (0629)346000, 532264.

10. Посада, прізвище та ініціали особи, що п ідписує оголошення.

 

 

Проректор з наукової роботи,

Голова тендерного комітету                                                                                   О.В. Булатова

м.п.

Річний план закупівель на 2010 рік (зі змінами)

Маріупольського державного гуманітарного університету

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  

Джерело фінансування  

Очікувана вартість предмета закупівлі  

Процедура закупівлі  

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі  

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)  

Примітки 

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Роботи з капітального ремонту (посилення сходово-ліфтових блоків будівлі гуртожитку по пр. Будівельників, 52).

2410

кошти спеціального фонду державного бюджету

 

Відкриті торги

липень-серпень

Юридична служба

 

2. Роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень студентського гуртожитку (8-й поверх, ліве напівкрило).

2410

кошти спеціального фонду державного бюджету

 

Відкриті торги

липень-серпень

Юридична служба

 

 
Голова тендерного комітету          О.В. Булатова                              ________________

 

За рішенням тендерного комітету від 01.06.2010 року.

РЕЄСТР
державних закупівель
на 2010 рік.

 

Маріупольського державного гуманітарного університету
(найменування замовника)

Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг 

Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір 

Номер і дата укладення договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги) 

Вид процедури закупівлі 

Примітки 

1. Роботи з капітального ремонту (посилення сходово-ліфтових блоків будівлі гуртожитку по пр. Будівельників, 52)

ДП «Дюфор»

№ 1т, 03.06.2010 р.

245703 ,0 (двісті сорок п’ять тисяч сімсот три) грн. 00 коп.

 

відкриті торги

 

 

 

Відповідно до рішення тендерного комітету (Протокол від 16.03.2010) вирішено відхилити тендерні пропозиції наступних учасників: ДП «Дюфор», ТОВ «Монтаж-демонтаж проект», ТОВ «СП Династия», як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації.  

 

 

 

РЕЄСТР 
державних закупівель

Маріупольського державного гуманітарного університету на 2009 рік

Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг 

Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір 

Номер і дата укладення договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги) 

Вид процедури закупівлі 

Примітки 

1. Роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень студентського гуртожитку (4-й поверх, ліве напівкрило).

 

ТОВ «Мартехпром»

№ 01/07, 12.06.2009 р.

429960,0 (чотириста двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят) грн. 00 коп.

 

Відкриті торги

 

2. 29 комп’ютерів із DVD приводами та 19 без DVD приводів (процесор   від 2 до 2.5 GHz , інтегрована відео карта, оперативна пам'ять 1 GB , жорсткий диск 160 (80) GB , клавіатура, миша, монітор 19'', корпус із блоком живлення 400 ВТ).

 

ЗАТ «Інком»

№7826, 04.12.2009 р. 187381,33 (Сто вісімдесят сім тисяч триста вісімдесят одна) грн. 33 коп.

Запит цінових пропозицій

 ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих
торгів

1. Інформація не для друку.

2. Замовник:

2.1. Повне найменування : Маріупольський державний гуманітарний університет .

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку) : 26593428 .

2.3. Місцезнаходження : м. Маріуполь, Жовтневий район, Донецька область, проспект Будівельників, 129а, 87500.

2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e - mail ): Шебаніц Федір Федорович, (0629) 346000, факс 532270. s hff _ mar @ mail . ru

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі : Роботи з капітального ремонту (посилення сходово-ліфтових блоків будівлі гуртожитку по пр. Будівельників, 52).

3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид виконання (проведення) робіт та надання послуг : капітальний ремонт.

3.3. Місце і строк (поставки товарів, виконання (проведення) робіт або надання послуг) :   м. Маріуполь, проспект Будівельників, 52; лютий-квітень 2010 року.

4. Процедура закупівлі : Відкриті торги .

5. Отримання тендерної документації:

5.1. Місце : 87500, м . Маріуполь, проспект Будівельників, 129, каб.201.

5.2. Способи : особисто .

6. Тендерне забезпечення:

6.1. Спосіб (форма) надання : не вимагається .

6.2. Розмір : Х .


7. Умови подання тендерних пропозицій:

7.1. Місце : м. Маріуполь, Донецька область, проспект Будівельників, 129, каб.201.

7.2. Спосіб : особисто .

7.3. Кінцевий строк : 08.02.2010 р. до 10:00.

8. Розкриття тендерних пропозицій:

8.1. Місце : 87500, м . Маріуполь, пр. Будівельників, 129а, каб.202.

8.2. Дата : 08.02.2010 р.

8.3. Час : 15:00 .

9. Додаткова інформація.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: (0629)346000, 532264.

10. Посада, прізвище та ініціали особи, що п ідписує оголошення.

 

Проректор з наукової роботи,

Голова тендерного комітету                                                                                    О.В. Булатова

м.п.

 

 

 

Річний план закупівель на 2010 рік

Маріупольського державного гуманітарного університету

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  

Джерело фінансування  

Очікувана вартість предмета закупівлі  

Процедура закупівлі  

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі  

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)  

Примітки 

1  

2  

4  

6  

7  

2. Роботи з капітального ремонту (посилення сходово-ліфтових блоків будівлі гуртожитку по пр. Будівельників, 52).

2131

кошти державного бюджету

 

Відкриті торги

лютий-квітень

Юридична служба

 


Голова тендерного комітету          О.В. Булатова                              ________________

За рішенням тендерного комітету від 25.12.2009 року.


 

.: Час :.
.: Дата :.
Липень
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
.: Анонси :.
Приглашение

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ

Приглашаем вас принять участие в первом городском фестивале прессы, который состоится 3 июня в Театральном сквере. Вокруг фонтана будут установлены палатки средств массовой информации. Палатку, столы, стулья, баннеры и т.д. необходимо иметь свои.

с 8.00 - размещение палаток (место укажут члены оргкомитета)
9.00 – начало фестиваля
10.00 – начало концертной программы (организатор – отдел культуры).
11.00 – начало торжественной части (с участием городского головы Ю.Ю. Хотлубея)
12.00 – продолжение концерта
14.00 - окончание фестиваля

Цель фестиваля – пропаганда своих СМИ среди мариупольцев, подписка на свои издания, живое общение с потребителями нашего продукта, общение с коллегами.

Организаторы фестиваля – Мариупольский городской союз журналистов, Мариупольский городской исполнительный комитет.

Огромная просьба: дать сообщение о первом городском фестивале прессы в своем средстве массовой информации, независимо от участия. Если у вас есть какие-то свои предложения по организации фестиваля, мы готовы их выслушать.

Свое участие в фестивале просим подтвердить не позднее 1 июня по телефонам: 52-66-42, 52-96-79, либо по электронной почте: red.@pr.ua
.: Управлiння :.
Логін

Пароль

Запам'ятати мене
Реєстрація
Забули логін чи пароль ?
© МДУ | 2012 | Сайт розроблено в РК «Аккорд»
 
viagra На сайте http://lapatuhi.com можно заказать организацию детских праздников для малышей.